پنجشنبه 22 آذر 1397

دومین جلسه سال کارگروه تخصصی امور اقتصادی در سال 1394

جلسه کارگروه تخصصی امور اقتصادی به ریاست معاون محترم توسعه مدیریت و منابع انسانی استانداری با دستور کار ارزیابی میزان تحقق پروژه های مصوب سفر ریاست محترم جمهوری در بخش تسهیلات بانکی و همچنین پیگیری روند اعطای تسهیلات ابلاغی سال 1394 صندوق توسعه ملی تشکیل گردید.

0 14:12 1394/06/28

چهارمین جلسه کارگروه اشتغال سال 94 برگزار شد.

استاندار صبح روز سه شنبه 94/06/17 در چهارمین جلسه کارگروه اشتغال در سال 94 از بررسی اجرای تعهدات بانکها در خصوص تسهیلات سفر فروردین ماه دولت به گیلان خبرداد

0 09:58 1394/06/19
دولت و ملت همدلی و همزبانی