پنجشنبه 22 آذر 1397

معرفی همکاران دفتر

نسخه چاپی ایجاد : ‎1394/06/22 14:22 ویرایش : ‎1396/07/20 13:33 بازدید: 434

دفتر هماهنگی امور اقتصادی و بین الملل

سمت

نام و نام خانوادگی

عنوان فعالیت

تلفن تماس

مدیرکل

آرش فرزام صفت

 

013-33282502

معاون

سید هاشم مرتضوی

 

013-33282507

کارشناس هماهنگی و پیگیری

مهدی حسنی

-پیگیری امور دفتر، ثبت و ارسال نامه های اداری، پاسخگویی به ارباب رجوع

013-33282521

مسئول دفتر

علی محمد پور

-پیگیری امور دفتر، پاسخگویی به ارباب رجوع، پیگیری اقدام نامه های اداری

- پیگیری مکاتبات ستاد تنظیم بازار

013-33282522

 

گروه هماهنگی امور اقتصادی، صنایع، معادن و بین الملل

سمت

نام و نام خانوادگی

عنوان فعالیت

تلفن تماس

رئیس

سید محمد کاظمی زاده

-پیگیری امور اقتصادی (کشاورزی، صنعتی و گردشگری)

-پیگیری پرداخت تسهیلات از محل منابع صندوق توسعه ملی

-پیگیری مصوبات سفر رییس جمهور محترم کاروان تدبیر و امید

013-33282515

کارشناس هماهنگی امور اقتصادی

اعظم تهی دست

-مشارکت در جلسات کارگروه گندم، آرد و نان

- مشارکت در کمیته شیر خام و کمیته تامین و توزیع شیر مدارس

-پیگیری امور مربوط به امور فرش بافان.

-پیگیری امور مربوط به سرمایه گذاری و ایجاد اشتغال دستگاه های حمایتی (کمیته امداد، بهزیستی و بنیاد شهید).

013-33282523

کارشناس منابع طبیعی و محیط زیست

 

-پیگیری روند ایجاد مناطق ویژه اقتصادی

- پیگیری مشکلات سرمایه گذاران در مناطق نموه گردشگری استان.

-پیگیری امور مربوط به کشاورزی، منابع طبیعی و شیلات.

-پیگیری تشکیل کارگروه تخصصی امور اقتصادی

 

کارشناس امور بین الملل

یونس عادلی

-مترجم هیئت های روسی زبان در استان گیلان

- تهیه، تدوین و ترجمه موافقتنامه ها، قراردادها و صورتجلسات در هنگام حضور هیئتهای روسی زبان در استان و در هنگام سفر هیئتهای گیلانی به کشورهای روسی زبان؛

- پیگیری مسایل مربوط به برپایی نمایشگاه توانمندیهای جمهوری اسلامی ایران با محوریت استان گیلان در کشورهای روسی زبان بویژه در کشورهای حاشیه دریای خزر؛

- پیگیری امور مربوط به دبیرخانه کارگروه منطقه ای توسعه روابط اقتصادی استان های شمالی با فدراسیون روسیه

013-33282514

کارشناس امور اقتصادی

سعید ابراهیم پور

- پیگیری مصوبات سفر هیئت محترم دولت به استان

013-33282517

کارشناس امور اقتصادی

حسین آذری

-تهیه گزارشات آماری و تحلیلی اقتصادی (بازرگانی خارجی، اشتغال و بیکاری، منابع و مصارف بانکی، بورس، سرمایه گذاری و...)

-هماهنگی و مشارکت در جلسات توسعه صادرات غیرنفتی، شورای مبادلات مرزی و ستاد توزیع دارو.

-انجام مکاتبات و تهیه گزارشات مربوط به اتاق بازرگانی،صنعت، معدن و تجارت استان.

013-33282510

 

گروه اشتغال و سرمایه گذاری

سمت

نام و نام خانوادگی

عنوان فعالیت

تلفن تماس

رئیس

شهرام باباخانزاده

-مشارکت در جلسات کارشناسی و کارگروه اشتغال و سرمایه گذاری به صورت مستمر.

- انجام هماهنگی های لازم با دبیرخانه ، دستگاه های اجرایی و بانک های عامل درخصوص دقت نظر و حسن انجام مصوبات کارگروه.

- پیگیری مشکلات بنگاه های اقتصادی دارای بدهی معوق از طریق هماهنگی با بانک های عامل، دستگاه های اجرایی و دبیرخانه کارگروه.

-مشارکت در کمیته استانی ماده9 آیین نامه اجرایی قانون مجازات اشتغال به حرفه کاریابی و مشاوره شغلی و انجام بازدیدهای دوره ای با هماهنگی اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان.

013-33282504

کارشناس اموراشتغال و سرمایه‌ گذاری

فروزنده خلاق دوست نجاتی

-مشارکت در جلسات کارشناسی کارگروه اشتغال و سرمایه گذاری و پیگیری اجرای مصوبات آن.

-پیگیری وضعیت عملکرد بانکها(بنگاه های زود بازده- مشاغل خانگی-کسب و کار خرد) با هماهنگی دبیرخانه، دستگاه های اجرایی و اخذ گزارشات دوره ای.

--انجام مکاتبات مربوط به مشکلات سرمایه گذاران در زمینه های مختلف.

013-33282524

کارشناس امور اقتصادی

مونا پورقاسم

-مشارکت در جلسات کارشناسی کارگروه اشتغال و سرمایه گذاری و پیگیری اجرای مصوبات آن.

-پیگیری وضعیت عملکرد بانکها(بنگاه های زود بازده- مشاغل خانگی-کسب و کار خرد) با هماهنگی دبیرخانه، دستگاه های اجرایی و اخذ گزارشات دوره ای.

--انجام مکاتبات مربوط به مشکلات سرمایه گذاران در زمینه های مختلف.

013-33282525

 

دولت و ملت همدلی و همزبانی