چهارشنبه 27 شهریور 1398

معرفی همکاران دفتر

نسخه چاپی ایجاد : ‎1394/06/22 14:22 ویرایش : ‎1397/12/08 11:46 بازدید: 860

دفتر هماهنگی امور اقتصادی 

سمت

نام و نام خانوادگی

عنوان فعالیت

تلفن تماس

مدیرکل

آرش فرزام صفت

 

013-33282502

معاون

سید هاشم مرتضوی

 

013-33282507

کارشناس هماهنگی و پیگیری

مهدی حسنی

-پیگیری امور دفتر، ثبت و ارسال نامه های اداری، پاسخگویی به ارباب رجوع

013-33282521

مسئول دفتر

علی محمد پور

-پیگیری امور دفتر، پاسخگویی به ارباب رجوع، پیگیری اقدام نامه های اداری

- پیگیری مکاتبات ستاد تنظیم بازار

013-33282502

رئیس گروه اشتغال و سرمایه گذاری

شهرام باباخانزاده

-مشارکت در جلسات کارشناسی و کارگروه اشتغال و سرمایه گذاری به صورت مستمر.

- انجام هماهنگی های لازم با دبیرخانه ، دستگاه های اجرایی و بانک های عامل درخصوص دقت نظر و حسن انجام مصوبات کارگروه.

- پیگیری مشکلات بنگاه های اقتصادی دارای بدهی معوق از طریق هماهنگی با بانک های عامل، دستگاه های اجرایی و دبیرخانه کارگروه.

-مشارکت در کمیته استانی ماده9 آیین نامه اجرایی قانون مجازات اشتغال به حرفه کاریابی و مشاوره شغلی و انجام بازدیدهای دوره ای با هماهنگی اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان.

013-33282517

رئیس گروه هماهنگی امور اقتصادی، صنایع، معادن و بین الملل

سید محمد کاظمی زاده

-پیگیری امور اقتصادی (کشاورزی، صنعتی و گردشگری)

-پیگیری پرداخت تسهیلات از محل منابع صندوق توسعه ملی

-پیگیری مصوبات سفر رییس جمهور محترم کاروان تدبیر و امید

013-33282515

کارشناس برنامه ریزی امور اقتصادی

مونا پورقاسم

-مشارکت در جلسات کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید و پیگیری اجرای مصوبات آن.

-پیگیری وضعیت عملکرد بانکها با هماهنگی دبیرخانه، دستگاه های اجرایی و اخذ گزارشات دوره ای.

--انجام مکاتبات مربوط به مشکلات سرمایه گذاران در زمینه های مختلف.

013-33282525

کارشناس امور اقتصادی

سعید ابراهیم پور

- پیگیری مصوبات سفر هیئت محترم دولت به استان

013-33282518

کارشناس امور اقتصادی

خدیجه ابراهیمی

-انجام مکاتبات مربوط به مشکلات سرمایه گذاران در زمینه های مختلف.

 

013-33282522

دولت و ملت همدلی و همزبانی