چهارشنبه 27 شهریور 1398

کارگروه توسعه صادرات غیر نفتی

نسخه چاپی ایجاد : ‎1394/06/19 09:22 بازدید: 796

رییس کارگروه توسعه صادرات غیر نفتی : استاندار

دبیر کارگروه توسعه صادرات غیر نفتی : مدیر کل صنعت، معدن و تجارت استان

اعضاء اصلی: استاندار (رئیس)- مدیر کل صتعت، معدن و تجارت استان (دبیر)- مدیرکل امور اقتصاد و دارایی استان- مدیر کل جهاد کشاورزی استان- مدیر کل میراث فرهنگی، صنایع‌دستی و گردشگری استان- رییس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی گیلان - رییس اتاق تعاون استان- مدیر کل گمرک استان- مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان- مدیر کل استاندارد استان- مدیر کل راه و شهرسازی استان- فرمانده نیروی انتظامی استان- مدیرعامل شرکت نمایشگاهی استان (بدون حق رأی)

 

وزیران عضو کارگروه صادرات کشور در جلسه مورخ 14/8/1390 به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و با رعایت تصویب‌نامه شماره  86906/ت46197هـ مورخ 14/12/1389 آیین‌نامه کارگروه توسعه صادرات استان را به شرح زیر موافقت نمودند:

 

ماده یک- کارگروه توسعه صادرات غیر نفتی استان با حضور افراد زیر تشکیل می‌شود:

 

الف- استاندار (رییس)

 

ب- رییس واحد استانی وزارت صنعت، معدن و تجارت

 

ج- رییس واحد استانی وزارت امور اقتصادی و دارایی

 

د- رییس واحد استانی وزارت جهادکشاورزی

 

هـ- مدیر کل سازمان میراث فرهنگی، صنایع‌دستی و گردشگری استان

 

و- رییس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی

 

ز- رییس اتاق تعاون استان

 

ح- سرپرست بانک توسعه صادرات استان یا سایر بانک‌های تخصصی استان (حسب مورد)

 

ط- مدیر کل گمرک استان

 

ی- رییس واحد استانی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی

 

ک- مدیر کل سازمان ملی استاندارد استان

 

ل- رییس واحد استانی وزارت راه و شهرسازی

 

م- فرمانده نیروی انتظامی استان

 

ن- مدیرعامل شرکت نمایشگاهی استان (بدون حق رأی)

 

ماده2- وظایف و اختیارات کارگروه به شرح زیر تعیین می‌شود:

 

الف- تنظیم خط مشی‌ها و برنامه‌های توسعه صادرات استان براساس سیاست‌های ابلاغی و تعیین کمک ها و تسهیلات قابل ارایه به بخش صادرات و رفع مشکلات و موانع آن

 

ب- اتخاذ تدابیر حمایتی، هدایتی، فنی، زیربنایی و اعتباری بخش صادرات استان

 

ج- شناخت و تعریف عوامل و تنگناهای ساختاری صادرات استان و اتخاذ تصمیمات لازم برای تحقق جهش صادرات به شکل برنامه‌ریزی شده.

 

د- نظارت و ارزیابی فعالیت‌های دستگاه‌های اجرایی و سازمان‌هایی که در زمینه صادرات فعالیت می‌کنند براساس اهداف و تکالیف مرتبط مندرج در سند راهبرد ملی توسعه صادرات غیرنفتی کشور و سایر سیاست‌های کلان صادراتی.

 

هـ- تمهید امکانات و تسهیلات لازم جهت نیل به اهداف کمی صادرات بخش‌های مختلف اقتصادی استان در راستای اهداف کلان پیش‌بینی شده مندرج در سند راهبرد ملی توسعه صادرات غیرنفتی کشور.

 

و- تدوین اولویت‌های پژوهشی توسعه صادرات و ارایه به کارگروه تخصصی ذی‌ربط.

 

ز- بررسی راهکارها و ارایه پیشنهادهای مناسب در زمینه‌های زیر:

 

1- بررسی و تصویب طرح‌ها و پروژه‌های زیرساختی و پشتیبان صادرات در استان‌ها و پیشنهاد به مراجع ذی‌ربط.

 

2- فراهم نمودن تسهیلات لازم برای توسعه صادرات خدمات به ویژه خدمات فنی و مهندسی و ترانزیت کالا از استان.

 

3- تشویق و ترغیب صادرکنندگان کالا و خدمات به دریافت استانداردها و گواهینامه‌های مرسوم در تجارت بین‌المللی و استفاده از روش‌های نوین در مبادله کالا که قابلیت رقابت تولیدات کشور را افزایش می‌دهد.

 

4- افزایش سهم بخش غیردولتی در تجارت خارجی استان.

 

5- تشویق توسعه سرمایه‌گذاری استان در امر صادرات از طریق شناخت قابلیت‌ها، امکانات توانمندی‌ها و مزیت‌های نسبی استان.

 

6- راه‌اندازی شبکه اطلاع‌رسانی بازرگانی داخلی و بین‌المللی.

 

7- اولویت دادن به طرح‌ها و پروژه‌های صادراتی در تخصیص منابع و تسهیلات استانی.

 

ماده3- در غیاب استاندار معاون برنامه‌ریزی استانداری ریاست کارگروه را به عهده دارد.

 

ماده4- جلسات کارگروه حداقل هر ماه یک بار تشکیل می‌شود. جلسات فوق‌العاده به دستور رییس کارگروه یا حسب درخواست پنج عضو دیگر و موافقت رییس کارگروه و با دعوت کتبی دبیر کارگروه تشکیل خواهد شد.

 

تبصره یک- جلسه کارگروه با حضور دو سوم اعضا رسمیت می‌یابد و تصمیمات آن با تأیید اکثریت اعضای حاضر در جلسه اتخاذ خواهد شد.

 

تبصره2- در صورت ضرورت کارگروه می‌تواند از نمایندگان یا کارشناسان بخش‌های خصوصی، تعاونی یا دولتی برای ارایه نظر مشورتی (بدون حق رأی) برای شرکت در جلسات خود دعوت به عمل آورد.

 

ماده5- دبیرخانه کارگروه در واحد استانی وزارت صنعت، معدن و تجارت مستقر می‌باشد و رییس واحد استانی یادشده دبیر کارگروه می‌باشد.

 

ماده6- دبیر کارگروه، موظف است دعوتنامه و صورتجلسه جلسات کارگروه استان و گزارش اقدامات مرتبط را مستمراً به سازمان توسعه تجارت ایران جهت ارایه کارگروه توسعه صادرات ارسال نماید.

 

ماده7- این تصمیم‌نامه جایگزین تصمیم‌نامه شماره 58692/44790 مورخ 26/4/1389 می‌شود.

دولت و ملت همدلی و همزبانی