چهارشنبه 27 شهریور 1398

کارگروه تخصصی امور اقتصادی

نسخه چاپی ایجاد : ‎1394/06/08 09:21 بازدید: 699

ترکیب اعضا و شرح وظایف کارگروه:

اعضای کارگروه تخصصی امور اقتصادی به شرح زیر تعیین می‌شوند:

الف ـ معاون اقتصادی استانداری (رییس)

ب ـ مدیرکل دفتر هماهنگی امور اقتصادی استانداری (دبیر)

ج ـ رییس واحد استانی وزارت جهاد کشاورزی

د ـ رییس واحد استانی وزارت امور اقتصادی و دارایی

هـ ـ رییس واحد استانی وزارت صنعت، معدن و تجارت

و ـ رییس واحد استانی وزارت راه و شهرسازی

ز ـ رییس سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان

ح ـ رییس واحد استانی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی

ط ـ مدیرکل منابع طبیعی استان (بدون حق رأی)

ک ـ نماینده وزیر نیرو در استان به انتخاب وزیر

ل ـ مدیرعامل شرکت شهرکهای صنعتی استان (بدون حق رأی)

م ـ مدیر کل گمرک استان (بدون حق رأی)

ن ـ سرپرست یکی از بانکهای استان به انتخاب و معرفی شورای هماهنگی بانکها (در استان تهران به پیشنهاد استاندار و تأیید وزیر امور اقتصادی و دارایی)

س ـ دو نفر از کارآفرینان برتر استان یا افراد صاحب‌نظر به پیشنهاد رییس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن و رییس اتاق تعاون استان و تایید رییس کارگروه

وظایف کارگروه تخصصی امور اقتصادی، بررسی و ارایه پیشنهاد در موارد زیر تعیین می‌شود:

الف ـ جذب و تأمین منابع مالی از بازار سرمایه

ب ـ سیاست‌های ترجیحی، جذب سرمایه و سرمایه در گردش واحدهای تولیدی

ج ـ منابع و مصارف شبکه بانکی استان و اظهارنظر درخصوص اولویت اعطای تسهیلات و اعتبارات بانکی

د ـ شیوه‌های حمایت از تولیدکنندگان بخشهای مختلف اقتصادی

هـ ـ نحوه اجرای قانون هدفمند کردن یارانه‌ها در استان و ارایه گزارش در مقاطع سه ماهه به شورا

وـ توسعه و پوشش بیمه‌ای محصولات کشاورزی و دامی

ز ـ تنظیم خط‌مشی‌های صادرات استان و رفع مشکلات و موانع موجود

ح ـ ارتقاط بهره‌وری از منابع و نهاده‌های بخش‌های ذی‌ربط

ط ـ استفاده از ظرفیت‌های قانونی و اجرایی مناطق آزاد تجاری، ویژه اقتصادی و بازارچه‌های مرزی در راستای سیاست‌های توسعه استان

ک ـ جذب سرمایه‌گذاری خارجی در استان

ل ـ شناسایی قابلیت‌ها و مزیت‌های نسبی گردشگری استان

م ـ توسعه صنایع دستی و روستایی، تکمیلی و تبدیلی کشاورزی

ن ـ اجرای قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسی در استان

دولت و ملت همدلی و همزبانی